KŁOSOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jest firmą, która działa na rynku od roku 1993. Przedsiębiorstwo zarejestrowane jest w Żorach, a główne biuro ma swoją lokalizację w Wodzisławiu Śląskim na ulicy Łużyckiej.

Firma świadczy głównie usługi transportu publicznego i przewozu pasażerskiego na terenie województwa Śląskiego oraz Dolnośląskiego (powiat dzierżoniowski, Wałbrzych, Wrocław). Największy rozwój firmy miał miejsce w roku 2018, gdzie zostały otwarte trzy nowe zajezdnie autobusowe. Wówczas zostały wprowadzone do obsługi linie Gminy Bielawa, Gminy Wrocław oraz rozpoczęto realizację gminnych przewozów pasażerskich na terenie miasta Pszczyna, co przyczyniło się do znacznego rozwoju firmy na terenie województwa Śląskiego.

Obecnie firma posiada 7 zajezdni autobusowych w Wodzisławiu Śląskim, Pszczynie, Rybniku, Zabrzu, Dzierżoniowie, Długołęce oraz od marca 2022 roku w Żorach.

W dniu 23 marca 2020 roku firma dokonała przekształcenia prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą P.P.U.H. „KŁOSOK” Andrzej Kłosok, ul. Gajowa 62, Żory (NIP: 6420407852, REGON: 271699033) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością KŁOSOK 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazwa skrócona KŁOSOK 1 Sp. z o.o.), ul. Gajowa 62, 44-240 Żory zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000835523, REGON: 385846690, NIP: 6511736515. Natomiast w dniu 10 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców spółki KŁOSOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Żorach, 44-240 Żory, ul. Gajowa 62 (numer KRS 0000868133, REGON: 385846690, NIP: 6511736515) powstałej z przekształcenia spółki KŁOSOK 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, 44-240 Żory, ul. Gajowa 62 (nr KRS 0000835523, NIP 6511736515, REGON 385846690).

Po ostatecznym przekształceniu przedsiębiorstwa w spółkę komandytową numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON spółki komandytowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozostał bez zmian.

Dokonane przekształcenie nie miało wpływu na dotychczasową współpracę oraz jakość świadczonych usług.